Par mums

Liepājas pastāvīgā šķīrējtiesa, reģ.Nr.40103171229, ir neatkarīgā šķīrējtiesa, kuras misija ir efektīva, kompetenta un profesionālā strīdu izšķiršana. Šķīrējtiesas dibinātājs ir Biedrība „Par sociālo taisnīgumu”. Šķīrējtiesa darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un konvencijām, kas attiecas uz Šķīrējtiesas darbību, Šķīrējtiesas nolikumu un Šķīrējtiesas reglamentu.